Verwijzing naar de familiemediator

Verwijzing naar mediators gebeurt al, nieuw sinds 2017 is dat de rechter zich actief opstelt door mediation
voor te stellen aan partijen. Deze actieve werkwijze geldt ook als een reactie op dit aanbod achterblijft, of
als maar één van de twee ouders mee wil doen. Hiermee onderstreept de rechter het belang van
mediation.

Leave your comment