Mediation bij bouwgeschillen

De mediator als deskundige

Bouwgeschillen komen voor en zijn technisch gezien al lastig genoeg. Maar wat als de CAR (Contructie All Risk) verzekeraar niet wil betalen, het niet de fout van de architect is en ook de (onder)aannemer heeft niets verkeerd gedaan. Wat doe je dan als opdrachtgever, (onder)aannemer, architect, of verzekeraar?

Allemaal een advocaat, of gezamenlijk een bouwmediator? Te vaak vat niemand de koe bij de horens.
Het gevolg is dat na anderhalf jaar procederen en heel veel ergernissen de rechter besluit een deskundige te benoemen.
Met het gevaar dat aan de hand van het deskundigebericht de Rechtbank een beslissing neemt die niemand gelukkig maakt.

Dan willen partijen toch een schorsing. De ervaring is dat op de gang een belangengesprek ontstaan net zoals bij mediation.
Partijen bieden daarna gezamenlijk hun oplossing aan bij de rechter.

Op aanwijzing van de Rechtbank maakt de griffier dan een proces-verbaal op waarin de gemaakte afspraken staan.
Alle partijen tekenen, zijn tevreden over het resultaat maar kijken ook terug op een te lange procedure met teveel kosten.

Het bovenstaande maakt duidelijk waarom ik als NIVRE Register-expert en L.R.G.D. geregistreerd gerechtelijk deskundige, zeven jaar geleden ook de opleiding tot MfN register mediator heb afgerond.
Gelukkig neemt de bekendheid van zakelijke mediation toe en kiezen steeds meer ondernemers/opdrachtgevers voor behoud van de onderlinge relaties en een oplossing in der minne.
En wat doet u als er zich een geschil aandient?
Het Mediation Informatie Punt 0900-8022 bellen voor gratis informatie over, bijvoorbeeld bouwmediation*.

*Een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt.  Om, vanuit hun werkelijke belangen, tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

door Jan Zeldenthuis, MfN mediator zakelijke geschillen