Wat zijn de pijnpunten bij scheiden met huwelijkse voorwaarden

Poeh, eh jaah dat was toen bedoeld om……

Meneer en mevrouw kijken elkaar fronsend aan na mijn vraag of zij kennis hebben van de inhoud van hun huwelijkse voorwaarden. Wat hen op dit zeker moment bindt is dat ze het eigenlijk niet meer weten, de reden van toen, de inhoud van afspraken en dus waarschijnlijk niet nageleefd.

Hoe moet dat nu?

Gelukkig mag je bij de mediator aan tafel ook op zoek naar het beste antwoord voor jullie situatie.
Maak een kopie van die huwelijkse voorwaarden en dan gaan we aan tafel na wat er nu van gekomen is. Alles binnen de wettelijke kaders uiteraard.

Wat zijn de pijnpunten bij scheiden met huwelijkse voorwaarden

Meestal leggen mensen de akte van de huwelijkse voorwaarden na het huwelijk ergens in een la en wordt er niks meer mee gedaan. En dan besluiten partijen te gaan scheiden. Bij de mediator komt onvermijdelijk ook verdelen en verrekenen aan de orde. Het document  huwelijkse voorwaarden wordt opgezocht, afgestoft en tenminste één partij doet er een beroep op. Meestal worden de pijnpunten van de huwelijkse voorwaarden dan pas zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De inhoud van de voorwaarden sluit ten tijde van de scheiding niet (meer) aan bij de bedoelingen van de echtgenoten
  • Bij het opstellen is de inhoud van de voorwaarden niet getoetst aan de rechtspraak in het kader van een mogelijke echtscheiding
  • De huwelijkse voorwaarden zijn te moeilijk gemaakt, waardoor niet duidelijk is wat precies de bedoeling was
  • De verrekenbedingen in de voorwaarden zijn tijdens het huwelijk niet uitgevoerd
  • De voorwaarden worden gedurende het huwelijk vrijwel nooit getoetst aan de (mogelijk gewijzigde) bedoelingen
  • Adviseurs (bank, accountant) gebruiken de huwelijkse voorwaarden nauwelijks bij hun adviezen

Een MfN familiemediator kan samen met u nagaan wat de huidige staat is en hoe dat past bij wat u samen wilt.
Immers huwelijkse voorwaarden is altijd een plan op maat van dat moment, nu jaren geleden.

Noot:
De MfN mediator hoort geen belang te hebben bij uw keuzes en is nadrukkelijk niet verbonden met een financieel adviseur of sluit uw polissen over.