Mediation : Oplossingen waar u allebei JA tegen zegt, het is immers uw zaak

Mediation is komen tot oplossingen, win-win

oplossingsgericht, er samen sterker uitkomen

Bij mediation zitten partijen samen aan tafel.
De mediator is de gespreksleider en zorgt ervoor dat iedereen voldoende aan het woord komt.
De mediator zorgt ervoor dat ook de moeilijke onderwerpen ter sprake komen.

Wanneer extra financieel of juridisch gespecialiseerde kennis nodig is kan die specialist aansluiten aan de mediation tafel. Alles in overleg met partijen.

Bij de meeste geschillen en conflicten zijn emoties als woede, teleurstelling en onmacht bepalend.  Dan is er helemaal geen ruimte meer is om echt te horen wat de ander vindt en wil.
Die ander, die moet gewoon eens gaan doen wat normaal is.

En anders moet de rechter dat maar eens vertellen !

Een mediator gaat met partijen aan tafel en zorgt ervoor dat zij beter naar elkaar luisteren.
Dat zij dan wel wel weten wat ieders belang en behoefte is.
Dat kost inzet en inspanning van beide kanten.
Het doel is komen tot de best passende oplossing waar ieder zich in kan vinden.

Dus niet de klachtencommissie, advocaat of rechter geeft een oordeel en besluit maar u krijgt zelf ruimte om samen tot oplossing te komen.

Onpartijdig
De mediator mag en zal nooit partij kiezen of aan waarheidsvinding doen.
Wat wordt gezegd binnen mediationgesprekken blijft buiten andere dossiers, privacy is van groot belang.

De rechter doet een uitspraak maar partijen zich niet echt geholpen.
Hun relatie staat nog steeds op scherp.
De strijd zet zich dan voort, ook buiten de rechtszaal.

De vechtscheiding, de spraakverwarring, slapeloze nachten, burn-out ligt op de loer.

 

Bij het MIP aangesloten mediators zijn MfN registermediators. Zij hebben één of meerdere specialisaties zoals familie, arbeid, strafrecht, overheid.
MfN mediators zijn gehouden aan gedragsregels.

Mediation is sneller en goedkoper

Doorgaans zijn er tussen de drie en zes gesprekken nodig om tot een afronding te komen.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding door de overheid.
Bij het MIP aangesloten mediators zullen daar altijd naar kijken voor u.
Die vergoeding wordt besloten bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Een werkgever mag besluiten uw kosten te vergoeden in een geschil.

Mediation in Strafzaken is nu overal in het land bereikbaar. De mediator vrijwel altijd betaald door Justitie.

Wanneer u wel zelf de kosten moet voldoen bespreekt u met de mediator wat het uurtarief of trajecttarief is. Het uurtarief ligt doorgaans tussen € 120,= tot € 180,= ex btw