Symposium 11 oktober

Over het symposium
Symposium “Mediation Mens & Maatschappij”
Donderdagmiddag 11 oktober 2018

Komen tot effectieve samenwerking, beslechten van (dreigende) conflicten
Maak kennis met mediation

Voor wie?
De professional werker in het sociaal domein. Het brede vlak van onderwijs/(jeugd)zorg tot gezondheidszorg. Hoe kom je als professional samen met je cliënten en leerlingen tot een werkbaar resultaat. Hoe kom je in een team rond een cliëntsysteem tot een plan en taakverdeling. Niet altijd staan de neuzen dezelfde kant op en ligt een patstelling, onbegrip of conflict op de loer.
Mediation is oplossingsgericht waarbij inzet van iedere betrokkene leidt tot werkbare afspraken.
Dit symposium is een aanvulling en verdieping voor de mensen die werken in onderwijs of zorg.
We geven u graag een inkijk in de gesprekstechnieken van mediation.

Waarom
Mediation is effectief om in gesprek te komen en naar ieders belang en standpunt te kunnen luisteren. Met het verkregen inzicht komen partijen samen tot werkbare afspraken.
Binnen het sociaal domein willen steeds meer dat de leerling, de ouder, de burger een actieve rol neemt of de eigen situatie positief te beïnvloeden.
Hoe verhoudt zich dat met de professional die vanuit die kennis ook inbreng heeft.

Een oplossing of plan is pas werkbaar wanneer alle partijen zich erin kunnen vinden.
Steeds meer mensen komen daarom uit bij mediation.

Wat levert dit symposium je op:

 • Je maakt kennis met mediation technieken om anders met conflicten om te gaan;
 • Je krijgt handvatten om rust te brengen in gesprekken, zodat het proces verder kan;
 • Je krijgt ruimte voor vragen over praktijksituaties;
 • Je kunt ervaringen uitwisselen met collega/ketenpartners.

Kosten: 75 euro (geen btw)
Plaats: Arnhem
Voor PE is een aanvraag gedaan bij SKJ
Informatie: Tineke Otter, 06-14204246, mediation@wijkinzicht.nl

Mediation Mens & Maatschappij

Voor alle professionals in het sociale domein – 11 oktober 2018 – Arnhem

13.30 uur Inloop met koffie en thee

14.00 uur Kick-off

14.10 uur Mediation in het sociale domein
Prof. Dr. Dick Allewijn

15.00 uur Workshops

 • Mediation in het Onderwijs
 • Mediation in de Gezondheidszorg
 • Mediation in het Sociale domein

16.15 uur Deskundigenpanel met:

 • Dick Allewijn: hoogleraar in mediation bij VUA
 • Joke Gerritsen: mediationfunctionaris Rechtbank
 • Gabrielle Langhout: Buurtbemiddeling “Sterker sociaal werk”
 • Marieke Kivits: manager Pluryn

Het deskundigenpanel gaat in op vragen uit de praktijk

17.00 uur Netwerkborrel met ketenpartners

Maak kennis met mediation

Inhoud Workshops

Mediation in het Onderwijs
Docenten krijgen regelmatig te maken met onenigheid in hun school. Kritische of mopperende ouders komen steeds vaker voor.
Ook vraagt team samenwerking veel energie.
Leraren communiceren dagelijks met kinderen, hun ouders en collega’s.
Maar hoe doe je dat; wat is effectief, wat kan sneller leiden tot tevredenheid. De win-win.
En wat als je zelf bekritiseerd of aangeklaagd wordt? Waar moet je op letten?

Peer mediation is de Amerikaanse term voor het optreden van leerlingen als conflictbemiddelaars voor andere leerlingen. Een school kan de keuze maken leerlingen hiervoor op te leiden.

Jannie Kieft van het COM, (Centrum Onderwijs en Mediation) gaat met je aan de slag wat mediation kan betekenen in jouw werk.  

Mediation in de Zorg (van CJG/ AMW tot gezondheidszorg)
Professionals in de zorg voelen en zijn verantwoordelijk voor hun patiënten en cliënten.
Tegelijkertijd staat deze zorg onder druk vanwege regelgeving, bezuinigingen die leiden tot hoge werkdruk.
Eén gezin, één plan : hoe doe je dat.

De zorg kent vele samenwerkingspartners waarin ieder zijn eigen taken nastreeft en verplichtingen heeft, denk aan privacy.
Met
Gonny Feenstra van het MIP (mediation informatie punt) en Nancy Viellevoye van de VMG, gaat u actief aan de slag.
Met oefeningen en tip direct in de praktijk kunt toe te passen.

Mediation in het Sociale domein
Drie op de tien Nederlanders ervaart overlast in de buurt of van haar buren.
Blaffende honden, harde muziek, pesten, bedreigingen. Als professional (wijkagent, sociaal werker, woonconsulent, jeugdwerker) in het sociale domein kom je regelmatig tegen dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Wat kun je doen als het bewoners en of jongeren niet lukt er samen uit te komen. Met Gabrielle Langhout, Buurtbemiddeling bij Sterker sociaal werk, gaat u aan de slag om signalen te herkennen en escalaties te voorkomen.

Bemiddeling in de buurt: tussen burgers onderling
Bemiddeling in Strafrecht: conflicten met aangifte

Aanmelden?

Klik hier voor het inschrijfformulier