Beter een goede buur.....

Wonen en buren

De vereniging van eigenaren

Onderlinge democratie is erg moeilijk

Wonen in een zorginstelling

Van jeugdzorg tot Hendrik Groen

Conflict met de buren

“De rijdende rechter” scoort hoge kijkcijfers

Altijd weer die opgelopen ruzies en emoties; “waar gaat dit over” wordt in menige huiskamer verzucht.
Dan volgt de uitspraak. Zijn de mensen die tegenover de rechter staan daar nu echt mee geholpen?
De verschillen worden immers groter, er is één winnaar en er is één verliezer.

 

Ruzie tussen bewoners, de VVE

Column door mevrouw G. Feenstra, mediator

Een prachtig appartement hebben ze gekocht, heerlijk alles gelijkvloers en een mooi uitzicht op de vijver en bomen. Na 30 jaar een vrijstaande gezinswoning is het echt de stap voor de volgende levensfase.
Ruimte, rust en ruimte voor gezelligheid. Nieuwe buren is toch nieuwe kennissen.
Na de eerste zes maanden maken zij helaas kennis met spanningen tussen de bewoners.

Binnen de VVE hebben drie heren volledig de zeggenschap naar zich toegetrokken.
Alle besluiten worden buiten de vergadering genomen. En steeds de conflicten over verdelen van kosten.
Het woonplezier daalt snel.

 

Wonen in een zorginstelling

Column van Teun van de Keuken in de Volkskrant van 26-06-2017
“Baas op eigen bord”

De directie van een woon/verzorgingshuis daagt een bewoner voor de rechter.
De bewoners weigeren immers de voorgeschreven cateraar.

Hoe heet wordt de soep gegeten?
Nog meer dan de inhoudelijke kwestie roept het pressiemiddel grote verontwaardiging op bij het publiek. Moet een rechter hierover oordelen of is een goed gesprek nodig om tot een oplossing te komen.

De mediator zal partijen aanmoedigen om naar elkaar te luisteren. Gewoon aan tafel op locatie en dan ieders belangen over en weer ter tafel laten komen.
Waar wrikt de schoen nu werkelijk en wat kan voor ieder een gelukkige oplossing zijn.

Win-Win

Samen inzetten op oplossing waar ieder zich bij gehoord en geholpen voelt. Wat moet er eigenlijk worden opgelost;
Gaat het echt om die overhangende tak,
Gaat het echt om dat recht van overpad,
Gaat het werkelijk om die loszittende regenpijp
of knelt de schoen toch ergens anders?

Juist, veel vaker is er op een ander moment al een irritatie ontstaan.
Met behulp van de Mediator is er meer ruimte voor de werkelijke reden van die ruzies.

 

Commentaar:
Zo herkenbaar en helemaal niet vreemd dat democratie/inspraak en gelijkwaardig overleg niet vanzelf gaat.
Een mediator is neutraal en kan gesprekken leiden door te luisteren en mensen te stimuleren naar elkaar te luisteren. Neem contact met ons op voor meer informatie.