Het Mediation Informatie Punt is een landelijke informatiedesk.
Wij verwijzen naar een mediator die voor uw geschil het verschil kan maken.
Slider

Mediation

BLIJF ACTIEF BETROKKEN

HOOR HOE IEDER EROVER DENKT

LUISTEREN GEEFT MEER MOGELIJKHEDEN VOOR OPLOSSINGEN

GEZAMENLIJKE OPLOSSING IS BETER TE ACCEPTEREN

SNELLER EN GOEDKOPER DAN ADVOCATEN

Mediation Informatie Punt voor de geregistreerd mediator bij u in de regio

Wat is mediation

De mediator is gespreksleider wanneer partijen met elkaar aan tafel gaan. Gespreksleiding zodat de moeilijke onderwerpen wel ter sprake komen.
Vastlegging van de oplossing in convenant.

Mediation bij (stief)ouderschap

Familiezaken

 • Echtscheiding/ouders blijven/alimentaties
 • Een erfenis verdelen
 • Familie verhouding herstellen
Mediation Informatie Punt

Wonen & Buren

 • Beter een goede buur
 • De vereniging van eigenaren
 • Wonen in een zorg instelling
Mediation Informatie Punt, ook voor strafrechtzaken

Strafrecht/ herstelbemiddeling

 • Bent u betrokken bij een strafzaak ?
 • Heeft u aangifte gedaan ?
 • Is er aangifte tegen u gedaan ?
Mediation bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Arbeidszaken

 • (team)samenwerking
 • ziekmelden en gevolgen
 • exit-mediation, ontslag
 • het familiebedrijf
Dreigend conflict met de overheid, Mediation Informatie Punt

Zakelijke geschillen

Zakelijke geschillen kosten tijd, energie en dus geld.
Veel geld, zeker wanneer een arbitrage of rechtszaak volgt.

Mediation Informatie Punt

Burger en Overheid

 • Het bestemmingsplan, uw dakkapel
 • Gemeentelijke besluiten, de inspraakavond
 • Een financieel geschil, WOZ, fiscaal
Mediation… Voor wie hulp wil bij achterstand betalingen

Schulden

De serie schuldig heeft op treffende wijze laten zien dat schulden oplossen niet makkelijk is. Met een plan op maat lukt het vaak wel......

Wat kost mediation

Laat u vooraf goed informeren over de kosten.
Er zijn grote verschillen.
Het MIP streeft naar klantvriendelijke tarieven.

Doorgaans zijn er tussen de drie en zes gesprekken nodig om tot een afronding te komen.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding door de overheid. Dat heet toevoeging.
Bij het MIP aangesloten mediators zullen daar altijd naar kijken voor u.
Die toevoeging wordt besloten bij de Raad voor Rechtsbijstand

Een werkgever mag besluiten uw kosten te vergoeden in een geschil.

Mediation in Strafzaken wordt in de regel betaald door Justitie.

Wanneer u wel zelf de kosten moet voldoen bespreekt u met de mediator wat het uurtarief of trajecttarief is.
Over het algemeen ligt een uurtarief tussen € 125,= en € 180,= ex. btw

 

Voor uw recht en tegemoetkoming kosten