Justitie en Veiligheid begroot mediation in strafzaken structureel

Mediation in strafzaken heeft vaste grond in het strafrecht
De minister geeft met deze begroting vorm  aan de wens van de Kamer. Tot grote vreugde van de VMSZ, de Nederlandse Vereniging van mediators in strafzaken. Zij worden ook in 2020 nauw betrokken bij de ontwikkeling van MiS, Mediation in Strarechtzaken.

Bent u betrokken bij een strafzaak

Iedere rechtbank heeft een mediationbureau

Wilt u excuus en vergoeding aanbieden

Partijen mogen allebei om mediation vragen

Wilt u uw verhaal doen aan de ander

Stel dan mediation voor, resultaten zijn positief

Mediation in strafzaken (MIS)

In de kern gaat het erom dat het slachtoffer en de verdachte/dader de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Naar elkaar onder leiding van een gespecialiseerd mediator.
Voor slachtoffers is er dan mogelijkheid te zeggen wat voor hen het leed is en wat zij nodig hebben om weer verder te kunnen.
Een dader kan direct naar het slachtoffer luisteren en dan ook vragen beantwoorden en excuses aanbieden.

Er zijn ook strafzaken waar zeker schade is maar waar niet duidelijk is wie nu dader en wie nu slachtoffer is. Partijen komen dan in gesprek en kunnen naar elkaar een oplossing voorstellen.

 

De beroepsvereniging voor mediators in Strafzaken

MIP informeert over Mediation in Strafzaken

Mediation komt NIET in plaats van rechtsvervolging.

Alles wat betrokkenen na de gesprekken willen voorstellen als oplossing wordt opgeschreven en komt in het strafdossier. De mediator maakt dat verslag.

De officier van Justitie en/of de rechter bepalen dan hoe er naast die oplossing nog strafoplegging nodig is.

Mediation in strafzaken is goed inzetbaar in veel voorkomende strafzaken.
Denk aan:

  •  vernieling en mishandeling
  •  stalking en bedreiging
  •  diefstal en verduistering
  • agressie tegen hulpverleners
  • huiselijk geweld
  • gevolgen van pesten
  • vuurwerkdelicten
  • uitgaansgeweld
  • verkeers-ongevallen

Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten.
Wilt u in een lopende strafzaak een verwijzing naar mediation aanvragen? Bel het MIP voor informatie

 

MIS werkt samen met ketenpartners als Veilig Thuis, Politie , organisaties voor herstelrecht,
advocaten strafrecht.
In de hele route van strafrecht kan MIS worden ingezet.

Mediation in strafzaken mediation informatie punt

mediation in strafzaken mediation informatie punt

mediation in strafzaken Mediation Informatie Punt

Wie betaalt deze mediation ?

Mediation in Strafzaken wordt als zeer positief beoordeeld. Door slachtoffers en door verdachten.

De mediator wordt nu vrijwel altijd betaald door  Justitie.

Mediation in het strafrecht
‘Ik zat fout’

Casus uit artikel van: Rosa van Gool 19 december 2018 – verschenen in Groene Amsterdammer Eerste gesprek :  Degene waartegen aangifte is gedaan  (Verdachte van een misdrijf) ‘Ik zou vooral willen weten hoe het nu met hem gaat.’ Stefan hoeft niet lang na te denken over de vraag van strafmediator Marlène Panis wat hij straks met zijn slachtoffer […]

Praten is het beste medicijn

Alhoewel je niet met ‘ik’ mag beginnen, doe ik het toch. Ik ben de moeder van een slachtoffer die helaas ook dader werd. Wij hebben een ervaring met mediation in het strafrecht die ons echt goed heeft gedaan, en ik weet zeker dat slachtoffer er ook zo over denkt. Communicatie tussen partijen, als de zaak […]

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker

Citaat uit de brief van 17-oktober-2018 aan de tweede kamer

“Bij mediation worden het slachtoffer en de dader in staat gesteld actief deel te nemen aan het oplossen van zaken die het gevolg zijn van een gepleegd strafbaar feit. Als mediation tot een vaststellingsovereenkomst leidt dan kan deze ter kennis worden gebracht van de officier van justitie of de rechter. Zij kunnen er vervolgens rekening mee houden in het strafproces. In deze brief richt ik mij op mediation.

Mediation in het strafrecht maakt een positieve ontwikkeling door.”

Lees verder

Mediation in strafzaken genomineerd voor Europese prijs

Gepubliceerd op: 24-10-2019, Bron: Rechtspraak.nl

Judith Uitermark: ‘Strafzaken gaan over het verleden, mediation over: hoe gaan we verder?’Judith Uitermark, strafrechter en coördinator van mediation in het strafproces, vertrekt vandaag naar Oslo voor de feestelijke uitreiking van de Crystal Scales of Justice Prize. Nederland loopt voorop als het gaat om mediation in strafzaken en is daarom een van de 4 genomineerden voor deze Europese prijs, ...Bekijk het volledige artikel op Rechtspraak.nl