Justitie en Veiligheid begroot mediation in strafzaken structureel

Mediation in strafzaken heeft vaste grond in het strafrecht
De minister geeft met deze begroting vorm  aan de wens van de Kamer. Tot grote vreugde van de VMSZ, de Nederlandse Vereniging van mediators in strafzaken. Zij worden ook in 2020 nauw betrokken bij de ontwikkeling van MiS, Mediation in Strarechtzaken.

Bent u betrokken bij een strafzaak

Iedere rechtbank heeft een mediationbureau

Wilt u excuus en vergoeding aanbieden

Partijen mogen allebei om mediation vragen

Wilt u uw verhaal doen aan de ander

Stel dan mediation voor, resultaten zijn erg positief

Mediation in strafzaken (MIS)

In de kern gaat het erom dat het slachtoffer en de verdachte/dader de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Naar elkaar onder leiding van twee gespecialiseerd mediators.
Voor slachtoffers is er dan mogelijkheid te zeggen wat voor hen het leed is en wat zij nodig hebben om weer verder te kunnen.
Een dader kan direct naar het slachtoffer luisteren en dan ook vragen beantwoorden en excuses aanbieden.
Regelen schade vergoeding mag onderdeel zijn van de mediation.

Er zijn ook strafzaken waar zeker schade is maar waar niet duidelijk is wie nu dader en wie nu slachtoffer is. Partijen komen dan in gesprek en kunnen naar elkaar een oplossing voorstellen.

 

De beroepsvereniging voor mediators in Strafzaken

MIP informeert over Mediation in Strafzaken

Mediation komt NIET in plaats van rechtsvervolging.

Alles wat betrokkenen na de gesprekken zijn overeengekomen wordt opgeschreven en komt in het strafdossier. De mediator maakt dat verslag en partijen ondertekenen het.

De officier van Justitie en/of de rechter bepalen dan hoe er naast die oplossing nog strafoplegging nodig is.

Mediation in strafzaken is goed inzetbaar in veel voorkomende strafzaken.
Denk aan:

  •  vernieling en mishandeling
  • buren en buurtruzies
  •  stalking en bedreiging
  •  diefstal en verduistering
  • agressie tegen hulpverleners
  • huiselijk geweld
  • gevolgen van pesten
  • vuurwerkdelicten
  • uitgaansgeweld
  • verkeers-ongevallen

Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten.
Wilt u in een lopende strafzaak een verwijzing naar mediation aanvragen?
Vraag het MIP voor informatie

 

MIS past in het rijtje van ketenpartners als Veilig Thuis, Politie, Halt, (jeugd) reclassering, organisaties voor herstelrecht, advocaten strafrecht.
In de hele route van strafrecht kan MIS worden ingezet.

Mediation in strafzaken mediation informatie punt

mediation in strafzaken mediation informatie punt

mediation in strafzaken Mediation Informatie Punt

Wie betaalt deze mediation ?

Mediation in Strafzaken wordt als zeer positief beoordeeld. Door slachtoffers en door verdachten.

De mediator wordt nu vrijwel altijd betaald door  Justitie.

Schaf de korte gevangenisstraf af, die is uitermate ineffectief

Korte gevangenisstraffen zijn niet effectief. Ook niet als het om vergelding gaat. Bij thuisdetentie of taakstraf is de kans op terugval bovendien de helft kleiner. Dat is gunstig voor de gestraften en voor potentiële slachtoffers. Auteurs: Jacques Claessen en Gert Jan Slump 7 juli 2020 Beide auteurs zijn projectleider van het driejarige project Changing Justice […]