Justitie en Veiligheid begroot mediation in strafzaken structureel

Mediation in strafzaken heeft vaste grond in het strafrecht
De minister geeft met deze begroting vorm  aan de wens van de Kamer. Tot grote vreugde van de VMSZ, de Nederlandse Vereniging van mediators in strafzaken. Zij worden ook in 2020 nauw betrokken bij de ontwikkeling van MiS, Mediation in Strarechtzaken.

Bent u betrokken bij een strafzaak

Iedere rechtbank heeft een mediationbureau

Wilt u excuus en vergoeding aanbieden

Partijen mogen allebei om mediation vragen

Wilt u uw verhaal doen aan de ander

Stel dan mediation voor, resultaten zijn erg positief

Mediation in strafzaken (MIS)

Mediation in een lopende strafzaak. Dus waar de officier van Justitie of de Rechter nog een uitspraak moet doen. Afgekort als MiS.
De kern van MiS is dat het slachtoffer en de verdachte/dader elkaar spreken.
Onder leiding van twee gespecialiseerd mediators.

Voor een slachtoffer is dit de ultieme manier van spreekrecht. Er is de mogelijkheid te vertellen welk leed zij ervaren en ook wat zij nodig hebben om weer verder te kunnen.

Een dader luistert in dit gesprek direct naar het slachtoffer. Samen aan tafel is er ruimte voor beantwoorden van alle vragen.
Ook overeenkomen van  schadevergoeding mag onderdeel zijn van deze mediation.

Ook de verdachte kan zijn/haar verhaal doen.

Er zijn ook strafzaken waar niet duidelijk is wie nu dader en wie nu slachtoffer is.
Partijen komen dan in gesprek en kunnen naar elkaar een oplossing voorstellen.

 

Mediation komt NIET in plaats van rechtsvervolging.

Wat wordt er in het strafdossier opgenomen?
Deze gesprekken vallen onder volledige geheimhouding.
Na die gesprekken spreken partijen samen af wat er wordt geschreven in het verslag dat wordt toegevoegd aan het strafdossier.
Nadrukkelijk alleen dat waar zij overeenstemming over hebben.
De mediator maakt dat verslag en partijen ondertekenen het.

De officier van Justitie en/of de rechter bepalen dan hoe er naast die oplossing nog strafoplegging nodig is.

Daar waar herstel tussen partijen een groot belang is. Dat vraagt om mediation.

  • vernieling en mishandeling
  • buren en buurtruzies
  •  stalking en bedreiging
  •  diefstal en verduistering
  • agressie tegen hulpverleners
  • huiselijk geweld
  • gevolgen van pesten
  • vuurwerkdelicten
  • uitgaansgeweld
  • verkeers-ongevallen

Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten.
Wilt u in een lopende strafzaak een verwijzing naar mediation aanvragen?
Vraag het MIP voor informatie

 

MIS past in het rijtje van ketenpartners als Veilig Thuis, Politie, Halt, (jeugd) reclassering, organisaties voor herstelrecht, advocaten strafrecht.
In de hele route van strafrecht kan MIS worden ingezet.

Mediation in strafzaken mediation informatie punt

mediation in strafzaken mediation informatie punt

mediation in strafzaken Mediation Informatie Punt

De beroepsvereniging voor mediators in Strafzaken

MIP informeert over Mediation in Strafzaken

Wie betaalt deze mediation ?

Mediation in Strafzaken wordt als zeer positief beoordeeld. Door slachtoffers en door verdachten.

De mediator wordt nu vrijwel altijd betaald door  Justitie.

Herstelrecht of Mediation in Strafzaken, lees de ervaringen