Mediation : Oplossingen waar u allebei JA tegen zegt, het is immers uw zaak

Mediation is komen tot oplossingen, win-win

oplossingsgericht, er samen sterker uitkomen

Mediation is het woord geven aan u en aan de ander.
U bent dan partijen en u komt samen aan tafel.
Wat is ieders belang en waarmee bent u allebei geholpen.

De mediator is de gespreksleider en zorgt ervoor dat iedereen voldoende aan het woord komt.

De mediator zorgt ervoor dat ook de moeilijke onderwerpen ter sprake komen.

Wanneer extra financieel of juridisch gespecialiseerde kennis nodig is kan die specialist aansluiten aan de mediation tafel. Alles in overleg met partijen.

Bij de meeste geschillen en conflicten zijn emoties als woede, teleurstelling en onmacht bepalend.

Woede-teleurstelling - conflict
Die ander, die moet gewoon eens gaan doen wat normaal is.

En anders moet de rechter dat maar eens vertellen !
Dat kan de rechter niet oplossen, daar is uw eigen inbreng voor nodig.

Een mediator gaat met partijen aan tafel en zorgt ervoor dat zij beter naar elkaar luisteren.
Dat zij dan wel wel weten wat ieders belang en behoefte is.
Dat kost inzet en inspanning van beide kanten.
Het doel is komen tot de best passende oplossing waar ieder zich in kan vinden.

NIET  via de commissie bezwaar, de klachtencommissie, een advocaat of de rechter.
U en de ander krijgen ruimte om samen tot oplossing te komen.


De mediator mag en zal nooit partij kiezen of aan waarheidsvinding doen.
De mediator adviseert niet maar informeert wel.


Wat wordt gezegd binnen mediationgesprekken blijft buiten andere dossiers, privacy is van groot belang.

Mediation Informatie Punt, gratis informatie

De rechter doet een uitspraak maar partijen zich niet echt geholpen.
Hun relatie staat nog steeds op scherp.
De strijd zet zich dan voort, ook buiten de rechtszaal.

De vechtscheiding, de spraakverwarring,
slapeloze nachten, burn-out ligt op de loer.

 

Rechters verwijzen steeds vaker naar mediation

Bij het MIP aangesloten mediators zijn MfN registermediators.
Zij hebben één of meerdere specialisaties als
familie, arbeid, strafrecht, overheid.

MfN mediators zijn gehouden aan gedragsregels.
Het MfN is het door de overheid erkend register

Mediation Informatie Punt

Mediation is sneller en goedkoper

Gemiddeld zijn er tussen de drie en zes gesprekken/ bijeenkomsten nodig om tot een afronding te komen.

Mediation kan snel starten, er zijn geen termijnen van weken en u bepaalt samen het tempo.

Voor veel vraaggebieden is geen gang naar de rechter nodig na mediation.

Een echtscheiding is een schriftelijk verzoek, u hoeft zelf niet naar de rechtbank.