Mediation Arbeidszaken : een oplossing met respect voor ieders positie

  • Voorkom verdere escalatie van het conflict;
  • Re-integratie op de eigen werkplek;
  • Re-integratie elders in het bedrijf
  • Outplacement bij een andere werkgever;
  • Exit-mediation met VSO;

Ziekteverzuim bij arbeidsconflict

Met plezier aan het werk, voor iedereen beter

Re-integratie bij burn-out /bore-out

Op zoek naar een passende functie en werkbelasting

De bedrijfsarts wijst mediation aan

Afwijzen is niet zonder consequenties (vraag ons)

Presenteisme

Half aanwezig of nooit op vakantie, signaal !

Pesten en discriminatie op de werkvloer

Pesten bij ZOOM vergadering

Functioneringsgesprek ook als preventie

Outsourcing, bij de mediator vertellen mensen meer

Wet Poortwachter en tweede spoor

Plan van aanpak sneller inzetten

Arbo- Bedrijfsarts - Mediator als stimulator

Mediation bij exit

Goed afwikkelen in belang voor werkgever en werknemer

Transitievergoeding, VSO

Samen overeenkomen aan de mediationtafel