Reintergratie na arbeidsconflict

Met plezier aan het werk, voor iedereen beter

Teamsamenwerking

Pesten op werk, pak het aan !

Mediation bij exit

Goed afwikkelen van belang voor beide partijen

Arbeidsconflicten kosten energie en geld

Wanneer een werknemer een gevoel van onvrede heeft en zich niet prettig voelt op zijn werk, gaat dit ten koste van zijn prestaties en neemt de kans op ziekteverzuim toe.  Arbeidsconflicten gaan vaak samen met veel emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress.  De werknemer ziet er steeds meer tegenop om naar het werk te gaan. Directe collega’s en ook de werkgever voelen zich in deze situatie over het algemeen ongemakkelijk. Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld.  Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld conflict dat niet wordt opgelost al snel ruim 50.000 euro kost.

Alles met elkaar kent een conflict dan alleen verliespunten en dat wil niemand. Arbeidsmediaton heeft haar kracht al vaker bewezen. Een mediator is een buitenstaander die met u op zoek gaat naar oplossingen met respect voor ieders belang. De mediator oordeelt niet en neemt geen besluiten over de lopende kwestie.

De meeste gespecialiseerd mediators familiezaken zijn aangesloten bij de beroepsverening.

arbeidsconflicten en pesten moet stoppen, bel Feenstra Mediation

Pesten oplossen, vraag de mediator van MIP

Exit mediation

Het gaat niet langer. De werkgever stoort zich al langere tijd aan de houding van de werknemer.  De werknemer voelt steeds vaker het lood in de schoenen om naar het werk te gaan.  De collega’s voelen zich ongemakkelijk en verdeeld over de positie van de werknemer, er is steun en er is verwijt.

Er is in ieder geval een situatie die moet stoppen. De verwikkelingen zijn groot. Een mediator komt als onpartijdige gesprekspartner
om te luisteren en daarna het gesprek tussen partijen te stimuleren.  Wat is ieders kracht en waar zitten de valkuilen.
Het kan ook zo zijn dat partijen er tijdens mediation achter komen dat het, om wat voor reden dan ook, beter is om afscheid van elkaar te nemen.
In dat geval maken partijen in een exit-mediation onder begeleiding van de mediator afspraken over de beëindiging van het dienstverband.  De rechten en plichten die zijn opgenomen in de arbeidswet komen dan ook ter sprake.

Pesten op het werk

Als u of uw collega slachtoffer is van pesten door collega’s of uw leidinggevende, is het belangrijk dit te melden.
U kunt erover praten met een collega of een leidinggevende die u vertrouwt.
Misschien is er wel een speciaal aangestelde vertrouwenspersoon waar dit besproken kan worden
Pesten en andere vormen van intimidatie mogen niet worden geaccepteerd. Zonder hulp zal het helaas niet stoppen.

  • seksuele intimidatie;
  • agressie en geweld;
  • negeren;
  • oneigenlijke werkdruk;

 

Aanpak met inzet van mediation

Een werkplek die voor medewerkers onveilig is moet verbeteren. Als leidinggevende of werkgever kunt u het probleem vaak niet van binnenuit oplossen. Dat vraagt om meer expertise en die deskundige moet voor iedereen zo neutraal mogelijk zijn. Dan is inzet van mediation de stap naar verbetering.