Themabijeenkomst; van conflicten naar oplossingen in het sociaal domein

In het sociaal domein lijkt de relatie tussen burgers en overheid steeds meer onder
spanning te staan. De meeste bezwaarschriften die bij gemeenten worden ingediend,
komen voort uit het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld over jeugdzorg of hulpmiddelen.
Bent u professional in het sociaal domein en wilt u zich verdiepen in de conflicten die zich
in het sociaal domein voordoen? Ziet u ook kansen en wilt u samen met andere
professionals op zoek naar mogelijke oplossingen? Dan is deze themabijeenkomst echt
iets voor u.

Tijdens de bijeenkomst gaan we actief aan de slag met casuïstiek uit het sociaal domein,
zowel op uitvoerings- als beleidsniveau. We zoomen in op wat er tussen overheid en
clienten speelt en bekijken hoe deze partijen hun invloed aan kunnen wenden om elkaar te
bereiken.
Daarnaast krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met elkaar en ideeën uit te
wisselen met mediators, beleidsmedewerkers en andere professionals die werkzaam zijn
in het sociale domein.

Bekijk hieronder het programma

Tijdstip: 14.00 -17.00 uur

 • Welkomstwoord van de nieuwe voorzitter van het VMO-bestuur Aik Kramer
 • Rita Verdonk, verbonden aan de Taskforce van minister Hugo de Jonge Ontregel de
  zorg, geeft een korte speech over hoe communicatie kan bijdragen betere zorg
 • Het Instituut voor Publieke Waarden presenteert hun baanbrekende methodiek voor
  het oplossen van multi-probleemgevallen in het sociaal domein
 • Mediator en VMO-lid Jolanda Elferink vertelt over over haar ervaringen als mediator in
  het WMO-domein
 • Brainstorm: In subgroepen gaan we aan de hand van vragen in gesprek over de vraag
  hoe anders omgegaan kan worden met conflicten in het sociaal domein. Wat zijn
  oplossingen en hoe bereiken we die?
 • Plenair: Tot slot concretiseren we met z’n allen de gevonden mogelijkheden. Indien
  mogelijk, maken we afspraken met elkaar over hoe hier mee verder te gaan

We sluiten af met een hapje, drankje en natuurlijk de gelegenheid tot netwerken.
De kosten (voor niet VMO-leden) zijn € 25,-.
Schrijf je in met een email naar secretariaat.vmo@gmail.com.
Locatie: De Yp, Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag

Er zijn voor deze bijeenkomst 3 PE punten bij het MfN aangevraagd.